top of page

 Crystal Clear Counselling Services 

Life is not always easy. Sometimes those closest to you can’t help with the anxieties that may be keeping you awake at night and clouding your day. As experienced counsellors, we can listen. We can show you your strengths and offer you the opportunity to make positive changes.

We are... 

Integrative practitioners, accredited & registered members of the B.A.C.P and D.B.S checked. We offer the option of counselling in English and Welsh, and evening appointments if required. We are able to counsel children, and are also able to offer group work.

 

Gwasanaethau Cynghori (Cwnsela) Crystal Clear

Nid yw bywyd yn rhwydd bob amser. Weithiau, nid yw’r bobl sydd agosaf atoch chi yn gallu eich helpu i leihau’r pryderon sydd yn eich cadw ar ddihun yn y nos ag sydd yn cymylu eich dydd. Yn gynghorwyr profiadol, gallwn ni wrando. Gallwn ddangos eich cryfderau i chi a chynnig y cyfle i chi wneud newidiadau.

Rydyn ni’n...

Feddygon integredig, yn aelodau o BACP a CRB, wedi ein gwirio. Cynigwn opsiwn cynghori’n Gymraeg a Saesneg ac apwyntiadau yn yr hwyr pe bai angen. Gallwn gynghori plant a hefyd cynigwn waith grwp.

Home: About Therapy
Home: Welcome
Home: Services

Gall ein gwasaneath cynghori eich helpu i oresgyn:

 • Colled (trwy farwolaeth)

 • Iselder

 • Pryder

 • Pwysau wedi trawma

 • Problemau yn codi o berthynas

 • Problemau colli plentyn

Our counselling service can help you overcome:

 • Bereavement 

 • Depression ​

 • Anxiety

 • ​Post-traumatic stress​

 • Relationship issues​

 • Infant bereavement issue

bottom of page